Umawiając się ze mną na spotkanie dowiesz się:

  • po co się ubezpieczać,
  • od czego można się ubezpieczyć,
  • jak dopasować polisy do swoich indywidualnych potrzeb,
  • jak zabezpieczyć finansowo siebie, swoją rodzinę oraz biznes,
  • jakie skutki finansowe powoduje śmierć w rodzinie, firmie,
  • jakie skutki finansowe powoduje trwała lub czasowa niezdolność do pracy,
  • jak dobrać prawidłowo zakres i sumy gwarancyjne poszczególnych umów.

Pomogę Ci z audytem finansowym Twoich polis.

Oferta

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Kompleksowe podejście

Zastosowanie wszystkich najważniejszych umów dających gwarancję dochodów w chwili gdy coś się Tobie stanie: choroba, wypadek, śmierć. To także zagwarantowanie renty dla Twoich dzieci, jeśli Ciebie zabraknie.

Umowy ubezpieczenia zapewniają dochody, aby utrzymywać standard życia na dotychczasowym poziomie lub by móc godnie przejść przez trudne życiowe chwile.

Zagwarantowana wypłata pieniędzy w razie problemów ze zdrowiem

• nawet do 3 000 000 zł w razie, gdybyś poważnie zachorował lub w razie, gdy będziesz niezdolny do pracy
• wypłata pieniędzy za leczenie w szpitalu, zabieg, operację i w razie wypadku
• nawet do 10 000 zł na zakup leków bez konieczności przedstawiania faktur z apteki
• dostęp do prywatnej opieki medycznej dla ciebie i całej rodziny
• wizyty domowe lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku
• szeroki zakres badań i zabiegów
• pieniądze na opłacenie kosztów opieki medycznej i rehabilitacji
• to również zagwarantowanie konsultacje i leczenie w renomowanych placówkach zagranicznych do kwoty 2 000 000 €
Brak ograniczeń w ubezpieczeniach odpowiedzialności z tytułu korona wirusa.

Zagwarantowana wypłata w razie problemów zdrowotnych Twojego dziecka.

Szeroki zakres pomocy Assistance:​

• pomoc domowa
• całodobowe telefoniczne konsultacje z lekarzem
• dla rodziców infolinia baby assistance
• wizyta weterynarza, transport zwierzęcia do lecznicy po nieszczęśliwym wypadku, infolinia weterynaryjna 24 h
• pomoc fachowca w razie nieprzewidzianych usterek w domu (m.in. ślusarz, hydraulik, elektryk)
• naprawa sprzętu komputerowego, AGD, RTV

AUDYT UBEZPIECZENIOWY

W przypadku gdy posiadasz polisy zamów ich gruntowny przegląd, aby:

  • dogłębnie zbadać czy obecne polisy odpowiadają obecnym oczekiwaniom klienta oraz standardom rynkowym
  • czy obecne polisy są warte składki, jakie klient płaci

OSZCZĘDZANIE

Emerytura

– programy emerytalne IKE, IKZE

Inwestycje

– elastyczność wpłat : jednorazowa lub wpłaty dowolne
– dostępność środków wpłaconych
– możliwość sprawnego przekazania środków osobom bliskim ale i osobom z III grupy podatkowej (BEZ PODATKU).