STABILNOŚĆ FINANSOWA FIRMY

Obecna sytuacja gospodarcza w kraju zwróciła szczególną uwagę na wiele istotnych czynników, dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Takim czynnikiem niewątpliwie jest stabilność finansowa i bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Chodzi o jednoczesne zapewnienie stabilności biznesu w krótkiej i długiej perspektywie czasu. Istotą jest takie zaprojektowanie biznesu i planów finansowo-prawnych, aby przy najniższych nakładach osiągać stabilność finansową, niezależnie od okoliczności zdarzeń – śmierć, choroba ciężka ( np. Covid-19, […]